12 marca

Szkoła Podstawowa w Mystkowie otrzymała laptop - sprawozdanie

Na początku roku szkolnego 2014/15 zgłosiliśmy naszą placówkę do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Program ten ma na celu podnoszenie świadomości  ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Aktywnie realizujemy działania edukacyjne i aktywnie uczestniczymy w zbieraniu elektrośmieci. Otrzymaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne dla uczniów kl. III oraz plakaty prezentujące zasady prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Uczniowie kl. III biorą udział w zajęciach, które mają ich wyczulić na problemy ochrony środowiska.
Do tej pory przeprowadziliśmy dwie zbiórki elektrośmieci. Obydwie akcje spotkały się z aktywnym i wydajnym zaangażowaniem uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców. Wykorzystaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne, które rozwieszaliśmy na tablicach ogłoszeń i witrynach sklepów w okolicznych wsiach. Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Gminy w Baboszewie. Przedstawiciele rodziców udostępnili swoje środki transportu i zbierali wcześniej wystawione elektrośmieci.

EFEKTY ZBIÓREK:
I - przeprowadzona 1 grudnia 2014r. -masa ok. 6 ton,  co dało 332 sztuki  różnego rodzaju kuponów, a w rezultacie 2864 punkty;
II - przeprowadzona 4 lutego 2015r. - masa ok. 3 ton, co dało 302 sztuki  różnego rodzaju kuponów, a w rezultacie 2168 punktów.
Zebrane punkty (5032) Funduszu Oświatowego postanowiliśmy  wymienić na pomoce dydaktyczne. Skorzystaliśmy z promocji świąteczno-noworocznej i wybraliśmy dla naszej szkoły laptop za 3800 punktów. Jest to bardzo cenna pomoc dydaktyczna ułatwiająca prowadzenie zajęć i uatrakcyjniająca je.
Wiosną 2015 roku planujemy przynajmniej jeszcze jedną zbiórkę elektrośmieci.

SZKOLNY KORDYNATOR PROGRAMU - Mirosława Pydynowska