19 czerwca

Wymień punkty na pomoce szkolne

Zachęcamy do wymiany posiadanych punktów Funduszu Oświatowego na pomoce szkolne z Katalogu pomocy szkolnych. Zamówienie należy złożyć na formularzu dostępnym na naszej stronie i przesłać faksem pod numer (22) 885 60 99. Nasi konsultanci służą pomocą i doradztwem, opowiedzą także o pomocach szkonych, którymi bylibyście Państwo zainteeresowani.