13 marca

Wywiad z koordynatorem ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Warszawie

Publikujemy pierwszy z cyklu wywiadów ze szkolnymi koordynatorami naszego programu. Wieloletnia edukacja przynosi efekty w postaci wyedukowanych uczniów, rodziców ale także okolicznych mieszkańców, którzy wspierają działania placówki i aktywnie angażują się w organizowane zbiórki elektrośmieci. 


Rozmowa z Panią Renatą Kucharską ze Szkoły Podstawowej nr 80 im. M. Kownackiej w Warszawie, laureatką plebiscytu "Koordynator dekady programu "Moje miasto bez elektrośmieci" 2022.
  1. Od kiedy placówka realizuje program "Moje miasto bez elektrośmieci"? W Szkole Podstawowej nr 80 realizujemy program „Moje miasto bez elektrośmieci” już od 9 lat.
  2. Jak często organizujecie zbiórki elektrośmieci? W każdym roku szkolnym staramy się zorganizować 4 akcje zbierania elektrośmieci. Akcje cieszą się dużym zainteresowaniem. Zwykle zebrany przez nas sprzęt elektryczny i elektroniczny wypełnia cały podstawiany samochód dostawczy.
  3. Jakie działania podejmowaliście/podejmujecie, by zbiórki były efektywne? W jaki sposób zachęcacie uczniów, rodziców oraz lokalną społeczność do aktywnego udziału w zbiórkach elektrośmieci?Po zgłoszeniu się do programu "Moje miasto bez elektrośmieci" ogłosiliśmy szkolny konkurs dla klas 0-6, a później 0-8 pt. „Klasa, która zbierze najwięcej elektrośmieci za darmo do kina leci”. Po każdej akcji każda klasa miała przyznawane punkty według oddanych elektrośmieci. Przed zakończeniem roku szkolnego jedna lub sporadycznie dwie klasy miały ufundowane bilety do kina przez Radę Rodziców. Podkreślaliśmy atuty pozbywania się niepotrzebnej elektroniki, porządkowanie otaczającej przestrzeni oraz pozyskanie tablic multimedialnych dla naszej placówki.Prowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Wywieszaliśmy plakaty zachęcające do oddawania elektrośmieci, wykonane przez uczniów, na tablicach osiedlowych, w Ratuszu, w spółdzielni mieszkaniowej, w okolicznych przedszkolach. Umieszczaliśmy również notatki na internetowych stronach szkoły oraz Ratusza Bielany. Wysyłaliśmy artykuły do osiedlowej Gazety Bielańskiej. Prosiliśmy również księdza proboszcza z naszej parafii o podanie informacji o zbieraniu ZSEE przez naszą szkołę w ogłoszeniach podczas mszy świętej.Obecnie najczęściej podajemy wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus i na stronie FB szkoły. Działamy od wielu lat, więc wielu mieszkańców osiedla Chomiczówka współpracuje z nami. Zachęcamy rodziców, aby organizowali zbiórki w swoich miejscach pracy, a następnie przekazywali uzyskane punkty za ZSEE na rzecz naszej szkoły.
  4. Na jakie pomoce dydaktyczne wymieniliście już punkty Funduszu Oświatowego?Uzyskane punkty wymieniliśmy na 3 tablice multimedialne, 2 laptopy, rzutnik, ramię do rzutnika, plansze magnetyczne „ciało człowieka”, puzzle i wiele innych drobnych pomocy edukacyjnych.
  5. W jaki sposób realizujecie lekcje na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami? Czy korzystacie z naszych materiałów drukowanych oraz narzędzi on-line? Jakie narzędzia najczęściej w tym celu wykorzystujecie?Każdego roku z wyjątkiem lat pandemicznych organizujemy Turniej Ekologiczny, podczas którego klasy 1-3 biorą udział z zbiorowych zadaniach. Jednorazowo (jako wyróżniona szkoła) uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez edukatorów z programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. W klasach 1-3 realizujemy scenariusze wysyłane do szkoły przez organizatora programu „Moje miasto bez elektrośmieci. Nauczycielki z klas 1-3 korzystają z kart pracy dostępnych na internetowej stronie programu.
  6. Czy zamawiacie pakiet do promocji zbiórek elektrośmieci? W jaki sposób z niego korzystacie?Otrzymaliśmy lniane torby oraz piórniki bawełniane z logo programu, które rozdaliśmy uczniom klas 1-3. Co roku otrzymujemy papierowe linijki i plany lekcji oraz ulotki dla rodziców, które rozdajemy na Dniu Otwartym szkoły lub na rozpoczęciu roku szkolnego.
  7. Czy poleciłaby Pani nasz program "Moje miasto bez elektrośmieci" innym placówkom? Jeśli tak, dlaczego.Oczywiście, że polecam wszystkim placówkom edukacyjnym dołączenie do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, ponieważ uczymy dzieci i ich opiekunów prawidłowego postepowania z ZSEE, informujemy o zagrożeniach związanych z wyrzucaniem elektroniki do śmieci zmieszanych, a przy okazji pozyskujemy atrakcyjne pomoce edukacyjne. Przy okazji kształtujemy w uczniach kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, kompetencje obywatelskie, a także kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Dziękujemy za rozmowę!