16 września

Zapisy do II etapu programu rozpoczęte!

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne) do II etapu Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci". W programie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły ze 136 zaproszonych miast. Lista miast dostępna jest na naszej stronie.

W ramach programu szkoły otrzymają bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć w klasach trzecich. II etap programu otwiera także szkołom wyjątkową możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego, dzięki któremu możliwe będzie wyposażanie szkół w pomoce dydaktyczne, dostępne w Katalogu pomocy szkolnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Aby zgłosić szkołę do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go:

  • on-line
  • faksem pod nr (22) 885 60 99
  • listem na adres: "Moje miasto bez elektrośmieci", Skrytka Pocztowa 46, 02-919 Warszawa 76

Na zgłoszenia czekamy do 10 października.