Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD a także zużyte świetlówki i LEDy.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych rowach. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych!

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania bądź w przypadku dużego sprzętu skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru z domu.

Gdzie oddać

Możliwości prawidłowego postępowania z elektrośmieciami jest wiele.

Jedną z opcji jest przekazanie ich na zbiórki realizowane np. w placówkach oświatowych, różnego rodzaju instytucjach czy organizacjach biorących udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Elektrośmieci można także przekazać do specjalnych punktów zbierania, a w przypadku dużych urządzeń skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru z domu.

Wszystkie odebrane elektrośmieci trafią do zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom odzysku i recyklingu. Uzyskane w ten sposób surowce są wykorzystywane do produkcji nowych urządzeń.

UWAGA!  Zużyte urządzenia można zostawić również w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu; zaś sklepy wielkopowierzchniowe przyjmują elektrośmieci bez konieczność zakupu nowego sprzętu.

Szkodliwość

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np.: rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.

Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, które posiadają stosowne zezwolenia. Pod żadnym pozorem nie należy sprzętu demontować samodzielnie, gdyż jest to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

UWAGA!  Na wszystkich sprzętach elektronicznych i elektrycznych znajdziemy znak przekreślonego kosza, który oznacza zakaz wyrzucania tego urządzenia po zużyciu do śmietnika.

Oddając sprzęt do punktów zbierania bądź korzystając z usługi odbioru dużych elektrośmieci z domu mamy pewność, że substancje toksyczne zostaną bezpiecznie odseparowane, a poszczególne elementy poddane procesom odzysku i przekazane do recyklingu.

Recykling

Kompletne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią źródło wielu surowców tj. złoto, srebro, miedź i aluminium, które można ponownie wykorzystać. Aby jednak tak się zadziało muszą najpierw trafić do punktu zbierana elektrośmieci a następnie do zakładu przetwarzania, gdzie są demontowane i poddawane recyklingowi.

Pamiętajmy, że odzysk surowców i ich wykorzystanie do produkcji nowych urządzeń zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.