O programie

Nasza misja

Edukacja dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w trosce o środowisko naturalne.

Historia

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” działa nieprzerwanie od 2011 roku i powstał z inicjatywy ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem placówek oświatowych działaniami edukacji ekologicznej. Obecnie program otwiera się na nowe grupy uczestników, jak: biblioteki, domy kultury, koła gospodyń wiejskich, fundacje, kluby sportowe, inne instytucje i organizacje.

Cel

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów, jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

Działania

„Moje miasto bez elektrośmieci” to najdłużej działający w Polsce ogólnopolski program edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, skierowany do różnych grup uczestników. Program zrzesza szerokie grono edukatorów, którym daje możliwość wyposażenia instytucji i organizacji różnego typu w pomoce oświatowe za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego.

5500

Uczestników programu

5 000 000

Dzieci objętych edukacją

2500

Koordynatorów programu

6,5 mln kg

Zebranych elektrośmieci

2 000 000 zł

Wartość wydanych nagród