Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać instytucje i organizacje różnego typu (jak: biblioteki, domy kultury, koła gospodyń wiejskich, fundacje, sołectwa, kluby sportowe), które spełniają poniższe warunki:

 • uzyskały zgodę Organizatora na przystąpienie do programu i zlokalizowane są na obszarze obsługiwanym przez Operatorów odbierających elektrośmieci,
 • przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”,
 • realizują aktywnie działania edukacyjne i aktywnie uczestniczą w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

 • Uczestnik realizuje działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami,
 • Uczestnik aktywnie realizuje zbiórki elektrośmieci,
 • zebrany zużyty sprzęt jest bezpłatnie odbierany przez ElektroEko i przekazywany do przetworzenia,
 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego),
 • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty, tj. 1 pkt za każdy zebrany 1 kg elektrośmieci,
 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie Uczestnika dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, w części „Dla instytucji i organizacji”,
 • zebrane punkty wymieniane są przez Uczestnika na pomoce oświatowe w postaci e-bonu lub e-kodu z Katalogu pomocy oświatowych,
 • zamówione e-bony lub e-kody dostarczane są elektronicznie, na adres e-mail Koordynatora programu.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego częścią jest Fundusz Oświatowy, ma charakter ciągły. Oznacza to, że Uczestnik programu może korzystać z Funduszu Oświatowego przez cały czas organizując zbiórki elektrośmieci w wygodnych dla siebie terminach i wymieniać je na pomoce oświatowe.

Fundusz Oświatowy

Nieograniczone wsparcie dla instytucji i organizacji

Schemat działania Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci przeliczane są na punkty Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez Uczestnika na e-bony lub e-kody z „Katalogu pomocy oświatowych”

Wybrane e-bony i e-kody są dostarczane przez ElektroEko elektronicznie, na adres e-mail Koordynatora programu