Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać instytucje i organizacje różnego typu, jak: biblioteki (szkolne, publiczne), świetlice (szkolne, wiejskie, środowiskowe), domy kultury, kluby sportowe, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, DPS-y, fundacje, stowarzyszenia (różnego typu), które spełniają poniższe warunki:

 • przystąpiły do Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line oraz wyznaczyły koordynatora odpowiedzialnego za realizację założeń programu;
 • realizują działania edukacyjne nt. prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, uczestniczą aktywnie w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

 • Uczestnik realizuje działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • Uczestnik aktywnie realizuje zbiórki elektrośmieci,
 • zebrany zużyty sprzęt jest bezpłatnie odbierany przez ElektroEko i przekazywany do przetworzenia,
 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego),
 • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty, tj. 1 pkt za każdy zebrany 1 kg elektrośmieci, wartość 1 punktu to 0,60 zł brutto,
 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie Uczestnika, saldo punktowe Uczestnik może sprawdzać logując się do Indywidulanego profilu uczestnika,
 • zebrane punkty wymieniane są przez Uczestnika na e-bony z Katalogu pomocy oświatowych lub dowolnie wybrane nagrody [zamówienia specjalne],
 • zamówione e-bony dostarczane są elektronicznie, na adres e-mail Koordynatora programu,
 • zamówienia specjalne należy składać poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: organizacja@mmbe.pl.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego częścią jest Fundusz Oświatowy, ma charakter ciągły. Oznacza to, że Uczestnik programu może korzystać z Funduszu Oświatowego przez cały czas, organizując zbiórki elektrośmieci w wygodnych dla siebie terminach. Zebrane punkty można wymieniać po każdej zbiórce lub kumulować na Indywidualnym koncie uczestnika do momentu uzbierania wystarczającej ilości do zamówienia wybranej przez Uczestnika nagrody.

Fundusz Oświatowy

Nieograniczone wsparcie dla instytucji i organizacji

Schemat działania Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci przeliczane są na punkty Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez Uczestnika na e-bony lub e-kody z „Katalogu pomocy oświatowych”

Wybrane e-bony i e-kody są dostarczane przez ElektroEko elektronicznie, na adres e-mail Koordynatora programu