Mapa Eko-działań instytucji i organizacji

Instytucje i organizacje uczestniczące w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” mają możliwość dzielenia się swoimi sprawozdaniami z realizacji programu poprzez wgranie na MAPĘ EKO-DZIAŁAŃ organizacji zbiórek elektrośmieci, happeningów czy innych aktywności.

Każdy Koordynator zamieszczający zdjęcia lub filmy na stronie programu oświadcza, że jest w posiadaniu zgód osób/lub opiekunów (w przypadku dzieci) na udostępnienie ich wizerunku. Otrzymane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystane w celu promocji programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Dodaj nowe działanie do mapy eko-działań

Wybierz od 4 do 10 zdjęć

Przeciągnij marker, aby zmienić lokalizację.