• Edukacja Obywatelska – Patriotyzm cz. III
  Herby województw - plansze A1  Herby miast wojewódzkich - plansze A1 Herb województwa i miasta wojewódzkiego - plansze A1
  390 punktów
  - +
  1. Herby województw – plansze A1
  2.  Herby miast wojewódzkich – plansze A1
  3. Herb województwa i miasta wojewódzkiego – plansze A1
  Edukacja Obywatelska – Patriotyzm cz. II
  Miejsca chwały oręża polskiego - plansze A1 X wieków oręża polskiego - płyta CD( gratis )  Wycieczki kulturowo-historyczne - mapa Polski format A1(594x841) pokryte folią ochronną zalistwowane z zawieszką!
  280 punktów
  - +
  1. Miejsca chwały oręża polskiego – plansze A1
  2. X wieków oręża polskiego – płyta CD( gratis )
  3.  Wycieczki kulturowo-historyczne – mapa Polski
   format A1(594×841) pokryte folią ochronną zalistwowane z zawieszką!
  Edukacja Obywatelska – Patriotyzm cz. I
  1. Znaki państwa polskiego - publikacja + historyczne godła 2. Herb, hymn i flaga - plansze A1 PAKIET + 3plansze format A1(594x841) pokryte folią ochronną zalistwowane z zawieszką!
  460 punktów
  - +

  1. Znaki państwa polskiego – publikacja + historyczne godła
  2. Herb, hymn i flaga – plansze A1 PAKIET + 3plansze
  format A1(594×841) pokryte folią ochronną zalistwowane z zawieszką!

  1000 lat kultury polskiej – od średniowiecza po barok
  Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki: średniowiecze, odrodzenie i barok. Całość naniesiona jest na oś czasu. Format: 150 x 110 cm
  440 punktów
  - +

  Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki: średniowiecze, odrodzenie i barok. Całość naniesiona jest na oś czasu. Format: 150 x 110 cm

  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2
  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny to nowoczesne narzędzie wspomagające naukę historii. Dzięki niemu nauczyciel z łatwością wzbogaci wiedzę, przygotuje atrakcyjne lekcje, szybko przeprowadzi sprawdzian i zada ćwiczenia domowe. Program dedykowany jest zarówno nauczycielom, jak i uczniom. A także wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę a także biblioteczkę o niedostępne w żadnym innym programie mapy i plany historyczne. Dzięki połączeniu mapy tradycyjnej z nowoczesną kartografią nauczyciel otrzymuje narzędzie, które skupia uwagę uczniów na omawianym zagadnieniu i sprawia, że chętniej się uczą i łatwiej przyswajają wiedzę. Jeśli szkoła nie dysponuje tablicą multimedialną, a tylko rzutnik - program zastąpi cały zestaw map ściennych. Nie ma wtedy potrzeby kupowania tradycyjnych map historycznych. Licencja dla całej szkoły uprawnia do darmowej dystrybucji programu wśród uczniów, dzięki czemu mogą oni odrobić zadania domowe na ekranie komputera lub przygotowanym za pomocą programu teście. Nauczyciele historii, którzy zaminili mapy ścienne na multimedialne zyskują więcej czasu dla siebie, ich uczniowie chętniej angażują się w zajęcia i łatwiej zapamiętują fakty. Zadania domowe stają się przyjemnością tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie mogą teraz zabrać mapę ze sobą do domu i nauczyć się tego, czego nie zdążyli w czasie lekcji. Mogą również sami przygotować mapę na zajęcia i utrwalić przyswojony materiał. Część 2 omawia następujące zagadnienia: 1. Europa w XIV i XV w.: Europa w XIV i I połowie XV w. Gospodarka europejska w XIV i XV w. 2. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów: Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów Wojna trzynastoletnia 3. Wielkie odkrycia geograficzne: Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii) Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji) Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku 4. Rzeczpospolita w XVI w.: Rzeczpospolita w XVI w., Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 - 1582), Kultura i religia w Rzeczpospolitej XVI wieku. 5. Europa w XVI wieku: Europa w XVI wieku Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji 6. Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII w.: Rzeczpospolita w latach 1648 - 1667 Rzeczpospolita w latach 1666 - 1721 Kultura i gospodarka Rzeczpospolitej w okresie oświecenia 7. Europa w XVII w.: Imperium Osmańskie Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w. 8. Europa w latach 1789 - 1795: Europa w latach 1789 - 1795 Francja w okresie Rewolucji Działania wojenne na froncie półn. i zach. 1792 - III 1793 9. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795): Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795) Wojna polsko - rosyjska 1792 Powstanie kościuszkowskie 10. Wojny napoleońskie: Europa w czasie wojen napoleońskich Księstwo Warszawskie 11. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim: Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim Powstanie Listopadowe Powstanie Styczniowe 12. Europa po Kongresie Wiedeńskim: Zjednoczenie Niemiec Zjednoczenie Włoch 13. Odkrycia geograficzne po XVII w.: Świat w okresie odkryć geograficznych XVII - XVIII w., Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku, Odkrywanie Arktyki, Odkrywanie Antarktyki.
  630 punktów
  - +

  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny to nowoczesne narzędzie wspomagające naukę historii. Dzięki niemu nauczyciel z łatwością wzbogaci wiedzę, przygotuje atrakcyjne lekcje, szybko przeprowadzi sprawdzian i zada ćwiczenia domowe. Program dedykowany jest zarówno nauczycielom, jak i uczniom. A także wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę a także biblioteczkę o niedostępne w żadnym innym programie mapy i plany historyczne.

  Dzięki połączeniu mapy tradycyjnej z nowoczesną kartografią nauczyciel otrzymuje narzędzie, które skupia uwagę uczniów na omawianym zagadnieniu i sprawia, że chętniej się uczą i łatwiej przyswajają wiedzę. Jeśli szkoła nie dysponuje tablicą multimedialną, a tylko rzutnik – program zastąpi cały zestaw map ściennych. Nie ma wtedy potrzeby kupowania tradycyjnych map historycznych. Licencja dla całej szkoły uprawnia do darmowej dystrybucji programu wśród uczniów, dzięki czemu mogą oni odrobić zadania domowe na ekranie komputera lub przygotowanym za pomocą programu teście.

  Nauczyciele historii, którzy zaminili mapy ścienne na multimedialne zyskują więcej czasu dla siebie, ich uczniowie chętniej angażują się w zajęcia i łatwiej zapamiętują fakty. Zadania domowe stają się przyjemnością tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie mogą teraz zabrać mapę ze sobą do domu i nauczyć się tego, czego nie zdążyli w czasie lekcji. Mogą również sami przygotować mapę na zajęcia i utrwalić przyswojony materiał.

  Część 2 omawia następujące zagadnienia:

  1. Europa w XIV i XV w.:

  • Europa w XIV i I połowie XV w.
  • Gospodarka europejska w XIV i XV w.

  2. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów:

  • Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
  • Wojna trzynastoletnia

  3. Wielkie odkrycia geograficzne:

  • Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV
  • XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)
  • Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV – XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)
  • Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku

  4. Rzeczpospolita w XVI w.:

  • Rzeczpospolita w XVI w.,
  • Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 – 1582),
  • Kultura i religia w Rzeczpospolitej XVI wieku.

  5. Europa w XVI wieku:

  • Europa w XVI wieku
  • Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji

  6. Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII w.:

  • Rzeczpospolita w latach 1648 – 1667
  • Rzeczpospolita w latach 1666 – 1721
  • Kultura i gospodarka Rzeczpospolitej w okresie oświecenia

  7. Europa w XVII w.:

  • Imperium Osmańskie
  • Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

  8. Europa w latach 1789 – 1795:

  • Europa w latach 1789 – 1795
  • Francja w okresie Rewolucji
  • Działania wojenne na froncie półn. i zach. 1792 – III 1793

  9. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 – 1795):

  • Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 – 1795)
  • Wojna polsko – rosyjska 1792
  • Powstanie kościuszkowskie

  10. Wojny napoleońskie:

  • Europa w czasie wojen napoleońskich
  • Księstwo Warszawskie

  11. Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim:

  • Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
  • Powstanie Listopadowe
  • Powstanie Styczniowe

  12. Europa po Kongresie Wiedeńskim:

  • Zjednoczenie Niemiec
  • Zjednoczenie Włoch

  13. Odkrycia geograficzne po XVII w.:

  • Świat w okresie odkryć geograficznych XVII – XVIII w.,
  • Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku,
  • Odkrywanie Arktyki,
  • Odkrywanie Antarktyki.
  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1
  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny to nowoczesne narzędzie wspomagające naukę historii. Dzięki niemu nauczyciel z łatwością wzbogaci wiedzę, przygotuje atrakcyjne lekcje, szybko przeprowadzi sprawdzian i zada ćwiczenia domowe. Program dedykowany jest zarówno nauczycielom, jak i uczniom. A także wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę a także biblioteczkę o niedostępne w żadnym innym programie mapy i plany historyczne. Dzięki połączeniu mapy tradycyjnej z nowoczesną kartografią nauczyciel otrzymuje narzędzie, które skupia uwagę uczniów na omawianym zagadnieniu i sprawia, że chętniej się uczą i łatwiej przyswajają wiedzę. Jeśli szkoła nie dysponuje tablicą multimedialną, a tylko rzutnik - program zastąpi cały zestaw map ściennych. Nie ma wtedy potrzeby kupowania tradycyjnych map historycznych. Licencja dla całej szkoły uprawnia do darmowej dystrybucji programu wśród uczniów, dzięki czemu mogą oni odrobić zadania domowe na ekranie komputera lub przygotowanym za pomocą programu teście. Nauczyciele historii, którzy zaminili mapy ścienne na multimedialne zyskują więcej czasu dla siebie, ich uczniowie chętniej angażują się w zajęcia i łatwiej zapamiętują fakty. Zadania domowe stają się przyjemnością tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie mogą teraz zabrać mapę ze sobą do domu i nauczyć się tego, czego nie zdążyli w czasie lekcji. Mogą również sami przygotować mapę na zajęcia i utrwalić przyswojony materiał. Część 1 omawia następujące zagadnienia: 1. Prehistoria: Migracje ludzi w okresie paleolitu Neolit w Europie Rewolucja neolityczna 2. Starożytny Wschód: Starożytny Bliski Wschód i Grecja do X w. p.n.e. Starożytny Bliski Wschód od IX do V w. p.n.e. Starożytny Izrael od X do VI w. p.n.e. Świat starożytny - kultura. 3. Starożytna Grecja: Starożytna Grecja VII -IV w. p.n.e. Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 p.n.e.) Wojny perskie (492-479 p.n.e.) Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 p.n.e.) Starożytna Grecja religia i kultura 4. Starożytny Rzym: Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e. Starożytny Rzym państwo i kultura Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówka ludów IV-V w. n.e. Palestyna za czasów Chrystusa 5. Europa wczesnego średniowiecza: Rozwój chrześcijaństwa w I-V w. n.e. Europa w połowie VII w. Państwo Karola Wielkiego Europa od połowy IX do połowy X w. Kultura wczesnego średniowiecza 6. Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego: Polska za Mieszka I, Państwo polskie za Bolesława I Chrobrego, Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego. 7. Rozbicie dzielnicowe Polski: Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego, Polska w latach 1138-1206, Kultura polska w czasach pierwszych Piastów. 8. Próby zjednoczenia Polski: Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241), Ziemie polskie w latach 1241-1266, Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII wieku. 9. Rozwój chrześcijaństwa: Europa na przełomie X i XI wieku Chrześcijaństwo w VI-XV wieku Królestwo Jerozolimskie i państwa lenne (1099-1244) Wyprawy krzyżowe 10. Europa w XIII w.: Europa w XII-XIII wieku Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów Imperium Mongolskie w XIII wieku 11. Wielkie cywilizacje średniowiecza: kultura i sztuka, Uniwersytety w średniowiecznej Europie, Wielka schizma zachodnia (1378-1417), Odkrycia geograficzne epoki średniowiecza.
  630 punktów
  - +

  Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny to nowoczesne narzędzie wspomagające naukę historii. Dzięki niemu nauczyciel z łatwością wzbogaci wiedzę, przygotuje atrakcyjne lekcje, szybko przeprowadzi sprawdzian i zada ćwiczenia domowe. Program dedykowany jest zarówno nauczycielom, jak i uczniom. A także wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę a także biblioteczkę o niedostępne w żadnym innym programie mapy i plany historyczne.

  Dzięki połączeniu mapy tradycyjnej z nowoczesną kartografią nauczyciel otrzymuje narzędzie, które skupia uwagę uczniów na omawianym zagadnieniu i sprawia, że chętniej się uczą i łatwiej przyswajają wiedzę. Jeśli szkoła nie dysponuje tablicą multimedialną, a tylko rzutnik – program zastąpi cały zestaw map ściennych. Nie ma wtedy potrzeby kupowania tradycyjnych map historycznych. Licencja dla całej szkoły uprawnia do darmowej dystrybucji programu wśród uczniów, dzięki czemu mogą oni odrobić zadania domowe na ekranie komputera lub przygotowanym za pomocą programu teście.

  Nauczyciele historii, którzy zaminili mapy ścienne na multimedialne zyskują więcej czasu dla siebie, ich uczniowie chętniej angażują się w zajęcia i łatwiej zapamiętują fakty. Zadania domowe stają się przyjemnością tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie mogą teraz zabrać mapę ze sobą do domu i nauczyć się tego, czego nie zdążyli w czasie lekcji. Mogą również sami przygotować mapę na zajęcia i utrwalić przyswojony materiał.

  Część 1 omawia następujące zagadnienia:

  1. Prehistoria:

  • Migracje ludzi w okresie paleolitu Neolit w Europie
  • Rewolucja neolityczna

  2. Starożytny Wschód:

  • Starożytny Bliski Wschód i Grecja do X w. p.n.e.
  • Starożytny Bliski Wschód od IX do V w. p.n.e.
  • Starożytny Izrael od X do VI w. p.n.e.
  • Świat starożytny – kultura.

  3. Starożytna Grecja:

  • Starożytna Grecja VII -IV w. p.n.e.
  • Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 p.n.e.)
  • Wojny perskie (492-479 p.n.e.)
  • Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 p.n.e.)
  • Starożytna Grecja
  • religia i kultura

  4. Starożytny Rzym:

  • Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e.
  • Starożytny Rzym
  • państwo i kultura
  • Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówka ludów IV-V w. n.e.
  • Palestyna za czasów Chrystusa

  5. Europa wczesnego średniowiecza:

  • Rozwój chrześcijaństwa w I-V w. n.e.
  • Europa w połowie VII w.
  • Państwo Karola Wielkiego
  • Europa od połowy IX do połowy X w.
  • Kultura wczesnego średniowiecza

  6. Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego:

  • Polska za Mieszka I,
  • Państwo polskie za Bolesława I Chrobrego,
  • Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława II Śmiałego.

  7. Rozbicie dzielnicowe Polski:

  • Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego,
  • Polska w latach 1138-1206,
  • Kultura polska w czasach pierwszych Piastów.

  8. Próby zjednoczenia Polski:

  • Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241),
  • Ziemie polskie w latach 1241-1266,
  • Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII wieku.

  9. Rozwój chrześcijaństwa:

  • Europa na przełomie X i XI wieku
  • Chrześcijaństwo w VI-XV wieku
  • Królestwo Jerozolimskie i państwa lenne (1099-1244)
  • Wyprawy krzyżowe

  10. Europa w XIII w.:

  • Europa w XII-XIII wieku
  • Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów
  • Imperium Mongolskie w XIII wieku

  11. Wielkie cywilizacje średniowiecza:

  • kultura i sztuka,
  • Uniwersytety w średniowiecznej Europie,
  • Wielka schizma zachodnia (1378-1417),
  • Odkrycia geograficzne epoki średniowiecza.
  Początek królów i książąt polskich – magnetyczny zestaw demonstracyjny
  Dzięki temu zestawowi, wiele omawianych postaci i zagadnień będzie świetnie zobrazowanych na lekcjach historii. Komplet zawiera portrety 44 władców Polski. Są to reprodukcje słynnego "Pocztu królów i książąt polskich" autorstwa Jana Matejki i jego uczniów. Dodatkowym atutem zestawu są magnetyczne elementy, zawierające podpisy do obrazów (imię władcy, a także datę koronacji - co automatycznie pozwala oddzielić królów, od innych postaci), a także wspólne tła dla poszczególnych dynastii. Zawartość: 44 portrety władców (wym. 210 x 297 mm), 44 podpisy (wym. 210 x … cm), spis władców ze zdjęciami.
  1510 punktów
  - +

  Dzięki temu zestawowi, wiele omawianych postaci i zagadnień będzie świetnie zobrazowanych na lekcjach historii. Komplet zawiera portrety 44 władców Polski. Są to reprodukcje słynnego „Pocztu królów i książąt polskich” autorstwa Jana Matejki i jego uczniów. Dodatkowym atutem zestawu są magnetyczne elementy, zawierające podpisy do obrazów (imię władcy, a także datę koronacji – co automatycznie pozwala oddzielić królów, od innych postaci), a także wspólne tła dla poszczególnych dynastii.

  Zawartość:
  44 portrety władców (wym. 210 x 297 mm),
  44 podpisy (wym. 210 x … cm),
  spis władców ze zdjęciami.

  Historia. Plansze interaktywne WSiP. Szkoła podstawowa. Licencja 3-stanowiskowa
  Interaktywne plansze to idealne rozwiązanie aby zainteresować dzieci tematem zajęć. Perfekcyjne narzędzie do zapoznawania uczniów z nowym materiałem oraz objaśnieniem trudniejszych zagadnień tematycznych, ponadto stanowi znakomite wsparcie podczas powtarzania materiału. Pełną funkcjonalność programu wykorzystuje się poprzez rzutnik lub tablicę interaktywną. Plansze interaktywne do historii dla szkół podstawowych to: 500 opisanych ilustracji i zdjęć oraz 12 animacji 3D obiektów historycznych, 48 map, w tym 18 z funkcjami interaktywnymi, materiał podzielony na 30 tematów – pierwszy jest wprowadzeniem do nauki przedmiotu, kolejne prezentują materiał od prehistorii do współczesności, z zachowaniem podziału na epoki i zagadnienia. Witaj w klasie XXI wieku! Wygoda pracy zagwarantowana. Przy zakupie planszy interaktywnej otrzymujesz 3 licencje, jedna licencja na jedno stanowisko. Nowy program edukacyjny to ponadczasowy materiał nauczania na 5 lat, który rozszerza treści zawarte w podręcznikach. Prosta i czytelna forma przedstawiania treści ułatwia zorganizowanie pracy podczas lekcji, a specjalnie dobrane multimedia pomogą usprawnić kontakt z uczniem.
  490 punktów
  - +

  Interaktywne plansze to idealne rozwiązanie aby zainteresować dzieci tematem zajęć. Perfekcyjne narzędzie do zapoznawania uczniów z nowym materiałem oraz objaśnieniem trudniejszych zagadnień tematycznych, ponadto stanowi znakomite wsparcie podczas powtarzania materiału. Pełną funkcjonalność programu wykorzystuje się poprzez rzutnik lub tablicę interaktywną.

  Plansze interaktywne do historii dla szkół podstawowych to:

  • 500 opisanych ilustracji i zdjęć oraz 12 animacji 3D obiektów historycznych,
  • 48 map, w tym 18 z funkcjami interaktywnymi,
  • materiał podzielony na 30 tematów – pierwszy jest wprowadzeniem do nauki przedmiotu, kolejne prezentują materiał od prehistorii do współczesności, z zachowaniem podziału na epoki i zagadnienia.

  Witaj w klasie XXI wieku! Wygoda pracy zagwarantowana. Przy zakupie planszy interaktywnej otrzymujesz 3 licencje, jedna licencja na jedno stanowisko. Nowy program edukacyjny to ponadczasowy materiał nauczania na 5 lat, który rozszerza treści zawarte w podręcznikach. Prosta i czytelna forma przedstawiania treści ułatwia zorganizowanie pracy podczas lekcji, a specjalnie dobrane multimedia pomogą usprawnić kontakt z uczniem.

  Lekcjotek@ Historia i Społeczeństwo – Szkoła podstawowa
  Lekcjotek@ to unikatowa na rynku propozycja stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl. To bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Aplikacja stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną przygotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z nową podstawą programową.
  590 punktów
  - +

  Lekcjotek@ to unikatowa na rynku propozycja stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, które stanowią wprowadzenie do interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl. To bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

  Aplikacja stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną przygotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z nową podstawą programową.

  Polska! To lubię. Wychowanie patriotyczne
  Zestaw do wychowania patriotycznego w szkole zawiera: scenariusze zajęć na 3 lata szkolne do prowadzenia: zajęć okolicznościowych wprowadzających dzieci w kalendarz świąt narodowych i wspólne przeżywanie historii, zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzm grę dydaktyczną „Kalendarz kolisty” wykonaną z kartonów o dużym formacie do zabawy na dywanie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę, gra „Kim jestem? Zawody” w formie edukacyjnej układanki, konturowa mapa Polski i godła, prezentacje, gry i zabawy na tablicę multimedialną, karty pracy do kolorowania, wycinania i zaginania, animowane piosenki i wiersze.
  900 punktów
  - +

  Zestaw do wychowania patriotycznego w szkole zawiera:

  scenariusze zajęć na 3 lata szkolne do prowadzenia:

  • zajęć okolicznościowych wprowadzających dzieci w kalendarz świąt narodowych i wspólne przeżywanie historii,
  • zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzm
  • grę dydaktyczną „Kalendarz kolisty” wykonaną z kartonów o dużym formacie do zabawy na dywanie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę, gra „Kim jestem? Zawody” w formie edukacyjnej układanki,
  • konturowa mapa Polski i godła,
  • prezentacje, gry i zabawy na tablicę multimedialną,
  • karty pracy do kolorowania, wycinania i zaginania,
  • animowane piosenki i wiersze.
  Historia i społeczeństwo – Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD
  Historia i społeczeństwo - zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD. Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający: 60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w formacie A-3; program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu); całość w sztywnej teczce z rączką; Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI. Eurotest-plansze - historia i społeczeństwo (klasy IV-VI). Spis tematów plansz: 1. Historia jako nauka 2. Historia mojej rodziny 3. Źródła historyczne 4. Jak zmierzyć czas? 5. Kiedy to było, czyli o czasie w historii? 6. Sposoby pomiaru czasu 7. Najsłynniejsze miejsca w regionie 8. Polskie symbole narodowe 9. Historia w związkach frazeologicznych 10. Pochodzenie cPLNowieka 11. Umiejętności cPLNowieka prehistorycznego 12. Ogień sprzymierzeńcem cPLNowieka 13. Rewolucja neolityczna 14. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu 15. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu 16. Religie starożytne 17. Rolnictwo w starożytności 18. Judaizm 19. Dzieje pisma 20. Ubiór w starożytności 21. Wierzenia Greków 22. Ateny - wspaniałe miasto 23. Igrzyska olimpijskie 24. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji 25. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków 26. Wierzenia Rzymian 27. Niewolnictwo 28. Rzym wspaniały 29. Żołnierz w starożytności 30. Ubiór w starożytności 31. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian 32. Ubiór w średniowieczu 33. Gród i podgrodzie 34. Islam 35. Średniowieczne klasztory 36. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy 37. Wieś w średniowieczu 38. Życie w średniowiecznej wsi 39. Folwark szlachecki 40. Średniowieczne miasto 41. Społeczeństwo miejskie w średniowieczu 42. Dynastia Piastów 43. Architektura średniowiecza 44. Nowa epoka - odrodzenie 45. Geniusz Leonarda 46. Wielkie odkrycia geograficzne 47. O skutkach odkryć geograficznych 48. Kultura PLNotego wieku 49. Dynastia Jagiellonów 50. Strój szlachecki w XVII wieku 51. Żołnierz polski w XVII wieku 52. Królowie elekcyjni 53. Epoka oświecenia 54. Polskie powstania narodowe 55. O rusyfikacji i germanizacji 56. Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem? 57. Ubiór w XIX wieku 58. Wynalazki XIX i początku XX wieku 59. Technika w czasie I wojny światowej 60. Życie w PRL-u
  670 punktów
  - +

  Historia i społeczeństwo – zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD.
  Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
  60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w formacie A-3;
  program komputerowy na płycie CD (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
  całość w sztywnej teczce z rączką;
  Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu
  Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

  Eurotest-plansze – historia i społeczeństwo (klasy IV-VI).
  Spis tematów plansz:
  1. Historia jako nauka
  2. Historia mojej rodziny
  3. Źródła historyczne
  4. Jak zmierzyć czas?
  5. Kiedy to było, czyli o czasie w historii?
  6. Sposoby pomiaru czasu
  7. Najsłynniejsze miejsca w regionie
  8. Polskie symbole narodowe
  9. Historia w związkach frazeologicznych
  10. Pochodzenie cPLNowieka
  11. Umiejętności cPLNowieka prehistorycznego
  12. Ogień sprzymierzeńcem cPLNowieka
  13. Rewolucja neolityczna
  14. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu
  15. Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu
  16. Religie starożytne
  17. Rolnictwo w starożytności
  18. Judaizm
  19. Dzieje pisma
  20. Ubiór w starożytności
  21. Wierzenia Greków
  22. Ateny – wspaniałe miasto
  23. Igrzyska olimpijskie
  24. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji
  25. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków
  26. Wierzenia Rzymian
  27. Niewolnictwo
  28. Rzym wspaniały
  29. Żołnierz w starożytności
  30. Ubiór w starożytności
  31. Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian
  32. Ubiór w średniowieczu
  33. Gród i podgrodzie
  34. Islam
  35. Średniowieczne klasztory
  36. Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy
  37. Wieś w średniowieczu
  38. Życie w średniowiecznej wsi
  39. Folwark szlachecki
  40. Średniowieczne miasto
  41. Społeczeństwo miejskie w średniowieczu
  42. Dynastia Piastów
  43. Architektura średniowiecza
  44. Nowa epoka – odrodzenie
  45. Geniusz Leonarda
  46. Wielkie odkrycia geograficzne
  47. O skutkach odkryć geograficznych
  48. Kultura PLNotego wieku
  49. Dynastia Jagiellonów
  50. Strój szlachecki w XVII wieku
  51. Żołnierz polski w XVII wieku
  52. Królowie elekcyjni
  53. Epoka oświecenia
  54. Polskie powstania narodowe
  55. O rusyfikacji i germanizacji
  56. Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem?
  57. Ubiór w XIX wieku
  58. Wynalazki XIX i początku XX wieku
  59. Technika w czasie I wojny światowej
  60. Życie w PRL-u

  1000 lat kultury Polski – od oświecenia po współczesność 160×120 cm
  1000 lat historii Polski - pakiet 2 części ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów. Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki' przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych okresach dziejowych. 'Mapy-migawki' obejmują następujące okresy dziejów Polski: Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego Polska w początkach rozbicia dzielnicowego Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795 Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914 Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922 II Rzeczpospolita 1918-1939 Polska w czasie II wojny światowej Rzeczpospolita Polska w 2006 r. Format: 160 x 120 cm Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
  590 punktów
  - +

  1000 lat historii Polski – pakiet 2 części ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.

  Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki’ przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych okresach dziejowych.

  'Mapy-migawki’ obejmują następujące okresy dziejów Polski:
  Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  Polska w początkach rozbicia dzielnicowego
  Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
  Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w.
  Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795
  Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
  Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
  II Rzeczpospolita 1918-1939
  Polska w czasie II wojny światowej
  Rzeczpospolita Polska w 2006 r.
  Format:
  160 x 120 cm
  Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

  1 2